Disclaimer - Copyright

Disclaimer 
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks dat, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen en verkrijgbaarheid van producten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Nour Lifestyle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. Nour Lifestyle behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.

Copyright
Niets van deze website mag worden gereproduceerd, gedownload of anderzins gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nour Lifestyle.